Welkom vluchteling

In dit subtropisch zwemparadijs
Waar wij altijd aanspoelertje speelden
Komen de stuwpompen met één lange kreun tot stilstand
Het vlees lilt na

Vluchtelingen
Met het eeuwig leven in hun ogen
Vragen om een glas Minute Maid
En hun zwembroek niet bij

Dus wij plukken de zon uit de hemel
Persen ze uit in een glas Minute Maid
En wijzen op de voorziene lockers voor geloofskwesties

(dit gedicht was finalist bij de Turing Gedichtenwedstrijd 2015 en staat in de bloemlezing ‘een toon die in de stilte zoemt’)